VvE Reglement

Elke ‘gewone’ vereniging heeft statuten. Dat geldt dus ook voor de VvE. Deze statuten zijn te vinden in het Reglement van Splitsing . In het Reglement van Splitsing zijn de rechten en plichten opgenomen voor de eigenaren/bewoners en de vereniging van eigenaren.

Reglement van Splitsing
Het Reglement van Splitsing bestaat uit een ‘Modelreglement’ opgesteld door de Koninklijke NotariĆ«le Beroepsorganisatie (een groot aantal zaken geldt namelijk voor iedere VvE) en een door de notaris voor ieder appartementencomplex op te stellen ‘splitsingsakte’. In de splitsingsakte vinden we naast een nauwkeurige omschrijving van het gebouw en de afzonderlijke appartementsrechten ook de afwijkingen op het hiervoor genoemde Modelreglement. Op een bij de splitsingsakte behorende ‘splitsingstekening’ worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven.

Naast de splitsingsakte en het Modelreglement hebben veel VvE’en ook een ‘huishoudelijk reglement’ opgesteld, waarin leef- en gebruiksregels zijn opgenomen. Hierbij te denken aan de kleur en soort van de zonneschermen en het verbod op het plaatsen van fietsen in de gemeenschappelijke ruimten


Wij versturen geen spam of ongevraagde informatie. Uw aanvraag is geheel kosteloos en vrijblijvend.

©2012 Vereniging van Eigenaren - Alle rechten voorbehouden - inloggen

Terug naar boven