Brandpreventie

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.
Zeker voor een VvE waar meerder mensen wonen, is het van groot belang dat uw wooncomplex voldoet aan alle veiligheidseisen en een veilige ontvluchting voor alle bewoners gewaarborgd is.
Brand is een tastbare, emotionele gebeurtenis. Van het ene op het andere moment kan het een ongekende schade aanrichten, materieel en immaterieel. Het voorkomen van brand is dan ook van ongeschatte waarde. Wie nog nooit een brand heeft meegemaakt, kan zich er moeilijk iets bij voorstellen. Een beginnend brandje kan zich binnen enkele minuten uitbreiden tot een grote uitslaande brand. En zelfs een klein brandje kan al een behoorlijke ravage veroorzaken.
Onderzoek naar woningbranden laat zien dat de meeste branden zijn veroorzaakt door bewoners. Onachtzaamheid en onvoorzichtigheid met vuur bij het branden van kaarsen, koken en tijdens klussen thuis zijn tezamen met nonchalante rookgewoonten en kinderen die met vuur spelen de meest voorkomende oorzaken.

De belangrijkste tips om brand te voorkomen of om op tijd te kunnen vluchten zijn:
• Zorg voor een goed gemonteerde rookmelder en test deze jaarlijks.
• Stel een vluchtplan op en oefen dit met alle bewoners.
• Maak regelmatig het stoffilter van de wasdroger schoon.
• Sluit een onderhoudscontract af voor de controle van bijvoorbeeld de CV-ketel, de gasgeiser en de schoorsteen.
• Blus een vlam in de pan nooit met water.
• De meeste branden ontstaan door onoplettendheid, dus wees bewust van de risico’s.

Vereniging van Eigenaren – Brandpreventie
Wij brengen u in contact met een dienstverlener in uw regio die is gespecialiseerd in brandpreventie. Zij maken gebruik van een totaal pakket aan brandpreventieve maatregelen en verzorgen materialen en onderhoud conform alle geldende veiligheidsnormen.


Wij versturen geen spam of ongevraagde informatie. Uw aanvraag is geheel kosteloos en vrijblijvend.

©2012 Vereniging van Eigenaren - Alle rechten voorbehouden - inloggen

Terug naar boven