Statuten VvE

De regels waaraan de leden van de VVE zich dienen te houden staan omschreven in de statuten van de VvE. De statuten bestaan uit de (notarieel opgestelde) Akte van splitsing en kan worden uitgebreid met een Huishoudelijk Reglement.

De splitsingsakte
De splitsingsakte is bij het ontstaan van de VvE door de notaris opgesteld en vastgelegd. De notaris heeft daarmee het juridische fundament van de VvE gelegd. De akte is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Iedereen heeft dus de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte. In de akte van splitsing is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten volgens een verdeelsleutel (de zgn. breukdelen) vastgelegd.

De splitsingstekening hoort onverbrekelijk bij de splitsingsakte. Hierop staat de scheiding tussen gemeenschappelijke en privéruimten aangegeven.
Hulp- of informatie nodig aangaande uw VvE statuten?

Als u ons via onderstaand formulier laat weten dat u geinteresseerd bent in hulp en/of informatie aangaande de VvE statuten dan zorgen wij ervoor dat er binnen een paar dagen vrijblijvend contact met u wordt opgenomen.Wij versturen geen spam of ongevraagde informatie. Uw aanvraag is geheel kosteloos en vrijblijvend.

©2012 Vereniging van Eigenaren - Alle rechten voorbehouden - inloggen

Terug naar boven